آشنایی با وب سایت همیاری "این نقطه"

با توجه به موفقیت و رشد سریع و تعداد مخاطبان بالای وب سایت “این نقطه”، این مجموعه برآن شد تا با استفاده از پلتفرم آنلاین خود اقدام به همیاری و جمع آوری  هدیه های نقدی مخاطبان خود برای انجمن خیریه “کودکان مهر هستی” به شماره مجوز 26068  نماید و به این شکل وظیفه انسانی خود را در قبال نیازمندان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بجای آورد.
در همین راستا، زیر مجموعه ای از وب سایت “این نقطه” با عنوان “همیاری این نقطه” به آدرس اینترنتی charity.innoghte.ir ایجاد گردیده و با موافقت “انجمن کودکان مهر هستی” اقدام به جمع آوری هدایای نقدی کاربران برای کمک رسانی به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می کند. شایان ذکر است که مجموعه “این نقطه” یک خیریه نیست و این فعالیت را تحت عنوان “جمع سپاری مالی-هدیه محور” با کسب نماد اعتماد الکترونیکی و در راستای انسانیت و انسان دوستی و بدون کوچکترین دخل و تصرفی در هدایای اهدایی کاربران اجرایی کرده است.